Chính sách ăn nhiều muối gây suy hạn chế nhận thức đồng thời sa sút trí óc

Những nhà khoa học nghiên cứu tại các con chuột có chính sách ăn chất chứa bốn hoặc tám phần trăm muối, tương đương với gấp tám hoặc 16 lần lượng muối trong chính sách ăn thông thường. Thực là các mức độ muối lắm cao đồng thời chỉ hoàn toàn có thể sánh bằng với mức bán lắmcao trên bạn.

Lợi ích lắmnghiêm coi trọng, 28% lượng máu sụt hạn chế trong vỏ não, đồng thời 25% trong hồi cá ngựa chỉ sau 8 tuần. Các con chuột ăn chính sách muối cao cũng có thuận lợi suy giảm bớt trong những thử nghiệm hành xử, bao gồm bài thanh lọc mê cung, giúp tổ đồng thời nhận diện đồ vật.

Lưu lượng máu giảm bớt trong não cũng liên tưởng tới sự suy yếu sinh sản oxit nito, khí được thiết kế vì thế những tế bào màng trong. Phản ứng với mức muối cao này hoàn toàn có thể đảo ngược, với lưu lượng máu não trở về mức thông thường bốn tuần sau khi ăn theo chính sách căn bản.

Nghiên cứu chuyên tâm hơn vào cơ chế gây ra phản ứng này, đồng thời nhóm nghiên cứu cảm giác đây là phản xạ miễn là dịch thích ứng trong ruột. Khi phản ứng với lượng hấp thụ muối cao, tế bào máu trắng sinh sản ra nhiều interleukin 17 (IL-17), một loại protein giúp cho giảm bớt lượng oxit nito trong tế bào màng trong, hơn mức thông thường.

Phần thú vị nhất của nghiên cứu hoàn toàn có thể là những nhà nghiên cứu áp dụng một loại thuốc ức chế ROCK Y27632giúp giảm bớt nồng độ IL-17 đồng thời ngăn đề phòng sự sụt giảm bớt sinh sản oxit nito. Chuột thử nghiệm có phản ứng hăng hái với phương thức chữa trị này, cải thiện được cả Cơ hội nhận thức đồng thời hành xử.

“Con đường IL-17-ROCK là đích thú vị cho nghiên cứu trong mai sau cho những bệnh về nhận thức”, trưởng nghiên cứu, ông Giuseppe Faraco cho biết. “Nó đảo ngược những tác động với cerebrovascular đồng thời nhận thức của chính sách ăn nhiều muối, đồng thời cũng có Một phần cho các bạn mắc những bệnh đồng thời tình ái trạng giúp cho tăng mức IL-17, như đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, bệnh viêm ruột đồng thời những bệnh miễn là dịch tự phát khác”.

Tuy thế, đây mới chỉ là thí điểm tại chuột, đồng thời mức độ muối trong chính sách ăn lắmcao. Trên bạn các ái tình trạng liên tưởng tới nhận thức được biết vì mức muối cao gây ra là huyết áp cao đồng thời tăng động, gây ra sa sút trí óc theo mạch máu.

Đáng cẩn thận trong nghiên cứu tại chuột này là chứng sa sút trí óc tiến hành trên con vật xảy ra không vì ảnh hưởng của huyết áp. Trong trường học hợp trên bạn, như vậy có nghĩa là việc bán nhiều muối hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng xấu tới Cơ hội nhận thức dần dần qua giai đoạn dài.

P.K.L-NASSATI ( Theo Newatlas)

Share this post