Cốc nào được rót đầy đầu tiên?

Thách người: Cốc nào được rót đầy trước hết?

ĐÁP ÁN:

Nếu như người nhìn kỹ, người sẽ thấy đều có những ống trong hình đều bị chặn, trừ ống dẫn tới chiếc cốc đánh số lượng 5!

Xuân Vũ

Lấy

Share this post