All Stories

Vị vua là hậu thân của một… lão ăn xin

Vua Lê Thần Tông là vị vua triều Hậu Lê có lắmnhiều điểm không thể thiếu, như là bạn có một không hai trên ngôi 2 lần, có 4 con giúp vua, hay sưu tầm vợ bạn Hà…
Mẹ bầu liên tục bị chóng mặt có đáng lo không?

Bởi lượng máu lên não giảm bớt thành ra mẹ bầu hoàn toàn có thể bị hoa mắt, chóng mặt. Tuy thế, không cần phải giờ tượng chóng mặt lúc nào cũng không đáng lo, thỉnh thoảng đấy hoàn toàn…