Xét nghiệm sinh thiết gai nhau trong thai kỳ là gì?

Xét nghiệm sinh thiết gai nhau được thực hành khá sớm, từ tuần thứ 10 của thai kỳ đồng thời theo chỉ định của thầy thuốc.

Share this post